Uzņēmuma kultūra

Korporatīvās vērtības

1. Vispirms klients.              

2. Godīgums un entuziasms.

3. Pragmatiska inovācija

4. Cīņa un win-wina

Uzņēmuma misija

Ļaujiet uzņēmuma produktiem izplatīties visā pasaulē!

Uzņēmuma misija

Izveidojiet vienas pieturas augstas kvalitātes mājas aprīkojuma piegādātāju.Izveidojiet izcilu dzīvi grūtībās nonākušu partneru ģimenēm.Veiciet pienācīgas iemaksas sociālajā labklājībā